Foto's op Facebook

Klik voor meer foto's op Facebook Beatrixschool

 

19 en 20 dec.: Kerstvieringen

   Dit jaar zijn de kerstvieringen in de groepen op school. Hierbij zijn per leerling 2
   volwassenen in het lokaal welkom!

     Di. 19 dec,: groepen 1, 2/3 en 4/5 
     (dinsdagmiddag groepen 1—4 vrij)
     Wo. 20 dec.: groepen 6/7 en 7/8

                               Aanvang 19.00 uur

 

Di. 5 dec.: Sinterklaasfeest

   We hebben gehoord dat dit jaar de sint van plan is op 5 december op bezoek te
   komen. Als alles goed gaat, maar dat is altijd de vraag met iemand die op leeftijd is,
   komt hij om 8.35. uur. Hierbij zijn natuurlijk ook ouders en andere belangstellenden
   welkom. Na de ontvangst op het plein gaat het gezelschap naar de verschillende
   groepen om de kinderen te verrassen.

      's Middags zijn de leerlingen van de groepen 1 t.m. 4 vrij.

 

 
    - Infobrieven
    - Laatste infobrief
    - Fotoalbums
    - Schoolgids
    - Verlof aanvragen
  Identiteit < vorige
 

Onze school draagt de naam van Jezus Christus en daar komen we voor uit in al ons doen en laten.

Door de Bijbel, Gods Woord, spreekt God tot mensen  en mogen we Hem leren kennen.  

Het Evangelie neemt de centrale plaats in de school. 

Het geloof in Jezus Christus betekent het  eeuwig leven.                                                   

In de schoolpraktijk betekent dit:

+ elke schooltijd wordt begonnen en geeindigd met gebed. (Tijdens het bidden hebben alle kinderen hun handen gevouwen en ogen gesloten)

+ dagelijks wordt er uit de Bijbel verteld en/of n.a.v. de Bijbelverhalen een verwerking gemaakt. De kennis van de Bijbel, de Psalmen en de christelijke liederen hoort tot de schoolopvoeding.

+ de christelijke heilsfeiten zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren nemen een belangrijke plaats in.

+ alle vakken worden onderwezen in het licht van door de Bijbel aangereikte normen en waarden zoals: dienstbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover God de Schepper, de medemens en de schepping.

+ ten aanzien van alle binnen- en buitenschoolse activiteiten staan we een christelijke levensstijl gegrond op de Bijbel voor.


Onderwijsvisie:

+ Een school waarin de kinderen en de ouders merken, dat de leerkrachten hun geloof handen en voeten willen geven.

+ Een school waarin de Bijbelse Geschiedenislessen, de christelijke liederen en het gebed een centrale plaats hebben. Waarbij het geloof van de leerkrachten in de Heere Jezus als hun persoonlijke Zaligkosten uitstraalt.

+ Een school die alle kinderen geborgenheid en veiligheid biedt door een goed pedagogisch klimaat. Dit blijkt uit een goede sfeer.

+ Een school waarin de leerkrachten sterk kindgericht zijn om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

+ Een school die veel aandacht heeft voor leerlingen met sociaal-emotionele en/of cognitieve problemen. Er is veel tijd beschikbaar voor een remedial teacher en een intern begeleider.

+ Een school waarin ruime aandacht is voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

+ Een school waarin heldere afspraken zijn en leerkrachten hun verantwoordelijkheden dragen.

+ Een school waarin de leerkrachten steeds open staan om te leren van elkaar en anderen.

+ Een school waarin de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen nauwkeurig bijhouden.

+ Een school waarin onderwijskundige doelen zijn, die door alle leerkrachten worden onderschreven.

+ Op de Hervormde scholen is aanstootgevende kleding niet toegestaan. Ook zijn hoofddoeken en hoofddeksels niet toegestaan. Het gezicht moet altijd zichtbaar zijn. Door mannelijk personeel wordt op school geen korte broek gedragen.

+ Mobiele telefoons en MP3-spelers mogen op school niet gebruikt worden.